Uw werkgever is van plan om uw arbeidsovereenkomst te verlengen. Normaal gesproken was dit jammer en moet u op zoek naar een andere baan. Alleen de regels rondom het arbeidsrecht zijn flink op de schop gegaan. Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om een transitievergoeding te krijgen bij uw ontslag. U hoeft hiervoor niet in vaste dienst gezeten te hebben. Als u minimaal 2 jaar in dienst geweest bent heeft u recht op zo’n vergoeding. Sinds de nieuwe regelgeving heeft iedereen met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding als u onvrijwillig weg moet. Uiteraard heeft u hier geen recht op als u verwijtbaar gehandeld heeft. Bijvoorbeeld als u zelf uw ontslag veroorzaakt heeft door een diefstal.

Transitievergoeding is in plaats van een ontslagvergoeding

Niet alleen flexwerkers hebben recht op een transitievergoeding, maar ook vaste medewerkers. Als u minimaal 2 jaar in vaste dienst geweest bent heeft u recht op zo’n vergoeding. Deze is in plaats van een ontslagvergoeding gekomen. Het voordeel is dat u sneller recht heeft op een vergoeding. Het nadeel is dat deze lager uit kan vallen, dan een traditionele ontslagvergoeding. Vroeger moest de hoogte van de vergoeding bepaalt worden door de kantonrechter. Tegenwoordig kan de werkgever dit zelf afspreken met de werknemer. De hoogte van de vergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Wat is een vaststellingsovereenkomst? In deze overeenkomst staat dat u beide overeengekomen bent om het contract te stoppen. Het is belangrijk dat u niet zomaar zo’n overeenkomst tekent. Laat een vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Als de overeenkomst onjuist is opgesteld heeft u namelijk geen recht meer op een uitkering.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding kan u eenvoudig zelf uitrekenen. Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op één derde van uw maandsalaris per dienstjaar. Vanaf het tiende dienstjaar is het een half maandsalaris per dienstjaar. Als u 50+ bent heeft u recht op 1 maandsalaris per dienstjaar vanaf 10 jaar dienstverband. Deze extra hoge vergoeding is alleen niet geldig voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst. De maximale transitievergoeding is € 77.000. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000, dan krijgt u één jaarsalaris mee als maximale vergoeding.

Is het mogelijk om er meer uit te halen?

Vroeger had u de ontslagvergoeding plus een vergoeding voor de emotionele kosten. Tegenwoordig is dit allemaal vervangen voor de transitievergoeding. Ondanks dat werkgevers de hoogte van het bedrag zelf kunnen uitrekenen is het mogelijk om te onderhandelen over een hoger bedrag. Vooral als u door uw werkgever verplicht wordt om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Als uw werknemer echt graag van u af wil dan is hij meestal wel bereid om meer te betalen. Een advocaat kan dit eventueel voor u uitonderhandelen met uw werkgever. Als een werkgever ook nog eens extra verwijtbaar is voor uw verslag heeft u ook recht op een hogere vergoeding. Bijvoorbeeld als het uw werkgevers schuld is dat u weg moet. Bijvoorbeeld door seksuele intimidatie op uw werk. Als u van plan bent om een vergoeding te eisen, dan kan u het beste contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het vaststellen van een transitievergoeding.